Stovyklavietės.lt

Orai

Vardadieniai

Google paieška

PAŽINTINIAI PĖSČIŲJŲ TAKAI PAGRAMANČIO REGIONINIAME PARKE

Viena

  iš Pagramančio regioninio parko veiklos sričių – supažindinti lankytojus su gamtos ir kultūros paveldu, unikaliu

  kraštovaizdžiu, visa tai išsaugoti ateinančioms kartoms. Pažintiniai – mokomieji pėsčiųjų takai pastaruoju metu įgyja

  vis didesnę reikšmę švietėjiškojoje, gamtosauginėje veikloje. Tokie takai jau prieš kelias dešimtis metų pradėti

  įrenginėti Vakarų Europoje. Vėliau, jie pradėjo plisti ir kitose šalyse. Pastaruoju metu pažintinių-mokomųjų takų

  idėja atkeliavo ir į Lietuvą.

  Pėsčiųjų pažintinių takų pagrindinis privalumas, kad juos įrengiant lankytojams pateikiama išsamesnė

  informacija apie gamtos ir kultūros paveldo objektus bei krytingai nukreipiami lankytojų srautai,sumažinant neigiamą

  poveikį aplinkai.

  Pagramančio regioniniame parke pilnai įrengtas Plynosios aukštapelkės pėsčiųjų pažintinis takas. Unikali

  bioekosistemų gausa ir įvairove Plynosios aukštapelkė. Pažintinio tako tikslas buvo įrengti Plynosios aukštapelkės

  bioįvairovės eksponavimo sistemą. Pačią aukštapelkę galite rasti važiuojant pro Balskų užtvanką Tauragės link. Jos

  buvimo vietą nurodo informaciniai ženklai. Plynosios aukštapelkė su apypelkio miškais sudaro botaniniu požiūriu

  vertingiausių biocenozių sankaupą. Tai tipiškas aukštapelkės kompleksas su plynėmis ir ežerokšniais. Pėsčiųjų

  mokomojo tako ilgis 1,6 km. Juo keliaudami lankytojai aptiks keturias stoteles, kuriose ras išsamesnę informaciją

  apie pelkę, apypelkį su jo miškais, čia aptinkamas augalų ir gyvūnų rūšis. Galutinėje stotelėje lankytojai turės

  galimybę užkopti į apžvalgos bokštelį ir apžvelgti pelkės platybes iš aukščiau.

  Poilsiavietė “Lakštingalų slėnis” – viena mėgstamiausia ir labiausiai lankoma. Tai Akmenos upės

  kraštovaizdžio draustinio teritorija. Eidami pėsčiųjų taku, kuris prasideda perėjus kabantį lieptą ir pasuka kairiuoju

  Akmenos upės krantu bei užkopę į kalnelį rasite poilsiavietę su apžvalgos aikštele. Iš šios vietos “Lakštingalų slėnis”

  atsiveria visu savo grožiu.

  Įrengtas pažintinis pėsčiųjų takas Lylavos hidrografiniame draustinyje. Draustinis saugo Pagramančio

  miškais tekantį natūralų Lylavos upelį, kurio slėniuose auga brandūs medynai, prieglobstį randa retos paukščių rūšys,

  auga Lietuvos raudonosios knygos augalai, veisiasi įvairūs drugiai.

  Pažintiniai pėsčiųjų- mokomieji takai bei informacinė infrastruktūra pareikalauja nemažai lėšų, todėl

  lankytojų prašome negadinti lauko baldų, informacinių ženklų, nešiukšlinti. Laikykitės nurodytų lankymosi taisyklių.

  Žinokime, kad draustiniai – jautri, greitai pažeidžiama gamtos dalis.