Stovyklavietės.lt

Orai

Vardadieniai

Google paieška

PĖSČIOMIS PER SENĄJĄ TAURAGĘ

Pažintį su Taurage pradėsime nuo ,, Tauragės pilies “. Pilis – tarsi mūsų miesto vizitinė kortelė. Tai 19

  a. vidurio architektūrinis ansamblis, pastatytas carinės Rusijos muitinės poreikiams, nors tarp romantikų

  vis dar sklando įvairios legendos apie paslaptingus pilies tunelius ir požemius. Pilis buvo statoma etapais.

  1844 – 1847 m. pastatomas dviejų aukštų mūrinis etapinis pastatas pasienio areštuotiems. 1852 m. pastatas

  aptveriamas mūro tvora ir kieme pastatyti ūkinės paskirties pastatai. Tvarkant pastatus atsirado kampiniai

  bokštai, šaudymo angos. Taip pastatams suteiktas ,, romantinis “ renesansinės pilies charakteris.

  Pilyje veikia Tauragės krašto muziejus ,, Santaka “. Muziejus kaupia, saugo, tyrinėja krašto istorines

  kultūros vertybes. Veikia 3 skyriai – istorijos, etnografijos, gamtos, gausu tautodailės dirbinių. Šiuo metu

  sukaupta virš 8000 eksponatų.

  Viename iš pilies bokštų atidaryta fotografijos meno galerija.

  Trumpai susipažinę su Tauragės krašto istorija, senuoju plentu leisimės žemyn Jūros upės link. Šone

  matysime Kultūros namus, anksčiau buvusius Šaulių namus, bei paminklą, skirtą V. Putvinskio atminimui.

  Kelionę tęsime besigrožėdami Jūros krantine. Pamatysime tauragiškių tautodailininkų 1976 m. sukurtą

  skulptūrų ansamblį. Ansamblio akcentas – vasaros lauko estrada su menininkų pasakų motyvais

  sukurtomis skulptūromis.

  Palikę vasaros estradą, aukštu Jūros krantu grįžtame į miesto centrą. Prieš mus išnyra Švč. Trejybės

  bažnyčios bokštas. Bažnyčia mūrinė, kryžminio plano su aštuonsieniu bokštu, turi romantizmo ir

  klasicizmo architektūros bruožų. Viduje puikus vargonų prospektas.

  Apsilankę bažnyčioje, sukame į Prezidento gatvę. Kiek paėję prieisime laidojimo namus. Čia stovėjo

  1925 m. statyta metodistų bažnyčia. Už keletos namų aplankysime 1944 – 1955 m. buvusią NKVD

  būstinę, kur buvo tardomi, kankinami žmonės. Neretai aukos buvo užkasamos gyvenamojo namo kieme.

  1993 m. buvusiame kančių namo kieme buvo atidengtas paminklas. Čia yra įkurtas tremtiesir kančių

  muziejus.

  Prezidento gatvę kerta Vytauto gatvė. Šių gatvių susikirtime, nedideliame skverelyje stovi 1990 m.

  atstatytas V. Kudirkos atminimui skirtas paminklas. Šioje vietoje vyksta įvairūs renginiai, šventiniai

  minėjimai.

  Šalia stovi evangelikų liuteronų Martyno Mažvydo bažnyčia, statyta 1843 m. 1987 m. prie centrinio

  bažnyčios įėjimo, į esančias nišas buvo patalpintos kalto vario Martyno Mažvydo ir Martyno Liuterio

  skulptūros, kurių autorius – tauragiškis tautodailininkas Antanas Bagdonas.

  Toliau paėję Vytauto gatve, prieisime Dariaus ir Girėno gatvę. Čia stovi 1935 m. statytas architektų

  A. Funko ir M. Songailos projektuotas bankas. Pastato architektūroje jaučiamos neoklasicistinės

  tendencijos. Tai vienas iš žymiausių tarpukario metų pastatas.

  Šioje vietoje ir baigiame trumpą pažintį su Taurage.