Stovyklavietės.lt

Orai

Vardadieniai

Google paieška

VARNIKŲ BOTANINIO - ZOOLOGINIO DRAUSTINIO PAŽINTINIS TAKAS

Bendras pažintinio tako ilgis – 3,5 km, iš kurių 1,3 km sudaro lentinis takas, vedantis per pelkę, o likusiuosius – gruntinis. Viso pažintinio tako masyvo bendras plotas apima 611,3 ha. , iš kurių net 450 ha sudaro 100-130 m. amžiaus natūraliai susiformavęs mišrus miškas, kuriame auga 130-150 metų ąžuolų.

  

  Dabartiniu metu šiaurinę draustinio dalį užima senas draustinio dalyje plyti 207 ha ploto Ilgelio pelkė, kurioje telkšo keturi ežerėliai: Baluošas, Piliškių, Bevardis ir Ilgelis.

  

  Takas leidžia pamatyti gražiausias bei sunkiai prieinamas draustinio vietas, suteikia lankytojams žinių apie gamtą, vietos kraštovaizdžio ypatumus. Draustinyje auga 600 rūšių aukštesniųjų augalų, iš kurių 16 įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą, pvz.: šakotasis šiaudenis, plačioji platužė, statusis atgiris (pa­starasis augalas įtrauktas ir į Vokietijos saugomų augalų sąrašus). Aptikta 15 saugomų vabzdžių rūšių.

  

  Pažintinio tako lankytojams didelį įspūdį palieka 8-oji stotelė, kurioje galima pastebėti 3 netoli vienas kito esančius skirtingus draustinio ekotopus, sąlygotus reljefo ir žemės drėgmės: kalvos viršuje – ąžuolai, šlaituose – miš­rus miškas, kalvos papėdėje – pelkė.

  

  Kelionė į Varnikų botaninį-zoologinį draustinį – puiki galimybė pabūti žmogaus rankų nepaliestoje gamtos apsuptyje. Pusketvirto kilometro atstumas neprailgs vaikščiojant naujai nutiestu taku, pailsėti masins įspūdingos 10 poilsio stotelių su informaciją lankytojams.