Stovyklavietės.lt

Orai

Vardadieniai

Google paieška

Vandens turistinis maršrutas “Aukštaitijos ežerų žiedas”

Maršrutas: plaukiama Lūšių (Meironos upeliu), Dringykščio, Dringio, Baluošo, Baluošykščio, Sravinaičio (Sravės ir Almajos upeliais), Almajo (Almajos upeliu), Asėko, Linkmeno, Asalnykščio, Asalnų ežerais.

  

  Maršruto ilgis - 35 km, išplaukiama iš Palūšės, keliaujama dvi dienas ir vėl grįžtama į Palūšę.

  

  

  Pirmą dieną įveikiama 18 km. Daugiausia plaukiama ežerais, upeliu teks nuplaukti tik apie 2 km (1 km prieš srovę). Iš Lūšių į Dringykštį patenkama kylant prieš srovę Meironos upeliu. Ties Vaišniūnais iš Dringio ežero Juodakumpio įlankos, prie kurios įsikūrusi viena iš stovyklaviečių, valtys arba kanojos pervežamos į Baluošą. Plaukiant Baluošo ežeru, galima aplankyti gamtos paminklą - Trainiškio ąžuolą, Šuminų ir Strazdų etnografinius kaimus, o taip pat užsukti į Ilgasalėje esantį ežeriuką. Ties Ginučių vandens malūno užtvanka žygio priemones reikia persinešti per kelią. Toliau bus plaukiama pasroviui Sravės upeliu.

  

  

  Apsistoti nakvynei galima Ginučių apylinkėse. Norint patekti į Almajo stovyklavietę, reikia plaukti Sravės upeliu žemyn ir pasiekus santaką su Almajos upeliu, sukti juo prieš srovę kol pateksite į Almajo ežerą.

  

  Antrą dieną nuplaukiami likusieji 17 km, iš jų apie 4 km upeliu. Plaukiama per Almajo, Asėko, Linkmeno, Asalnykščio, Asalnų ir Lūšių ežerus. Iš Almajo į Asėko ežerą plaukiama pasroviui Almajos upeliu. Tai ilgiausia upės atkarpa šiame maršrute. Antrą dieną plaukiant galima aplankyti: Linkmeno paežerėje – Ginučių piliakalnį ir Ladakalnį, Asalnykščio protakos šlaite – Puziniškio piliakalnį ir Puziniškio ąžuolą, Lūšių pakrantėje – medinių skulptūrų taką.